• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 2014

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 2014

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

ÁP DỤNG BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Ngày 6/10/2014 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng mua Bản quyền phần mềm thiết kế xây dựng của hãng Autodesk USA và được Công ty Autodes Asia Pte. Ltd đào tạo sử dụng hệ thống BIM trong thiết kế theo hợp đồng đào tạo và chuyển giao công nghệ ngày 01/7/2015.