• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

TK Hạ Tầng – Kỹ Thuật

Thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 1/500 đến 1/2000 theo nhiệm vụ đặt ra cho các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp… Thiết kế san nền, thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước… và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc