11
Th8

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung Ương Cần Thơ

Location: Khu đô thị An Bình – Mỹ Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
GFA: 30,000 m2

Công trình #20 thuộc dự án Thí điểm áp dụng BIM Quốc Gia Giai đoạn 1.
Tổng mức đầu tư Giai đoạn 1: 950 tỷ đồng
Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/04/2018 (http://bim.gov.vn/…/cong-bo-danh-sach-cac-du-an-thuc-hien-t…)

CDC Đà Nẵng là Đơn vị tư vấn thiết kế – Nhà thầu chính