11
Th8

CDC Đà Nẵng được Bộ Y Tế thẩm định TKKT

Vào ngày 10/9/2019, CDC Đà Nẵng đã thẩm định hồ sơ TKKT Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung Ương Cần Thơ tại Bộ Y Tế.

Trong phần báo cáo, CDC Đà Nẵng đã trình bày về việc áp dụng BIM cho dự án từ giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

Ngoài ra dự án cũng áp dụng công nghệ Thực tế ảo (Virtual Reality) để đem lại cảm nhận trực quan về công trình sau khi hoàn thành.
Chân thành Cảm ơn : Ban chỉ đạo BIM và Baezeni Việt Nam đã hỗ trợ ứng dụng VR vào dự án Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình Cần Thơ