• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

LAS-XD 83

Giúp cho Chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác quản lý chất lượng công trình trong quá trình thực hiện dự án. Kiểm tra năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng.

Danh sách các dịch vụ:

  • Khảo sát địa hình,  địa chất

  • Thí nghiệm và kiểm tra cơ lý đất và chất lượng vật liệu xây dựng và sản phẩm xây dựng …

  • Thí nghiệm nước xây dựng

  • Thí nghiệm không phá hủy cho cấu kiện xây dựng :

+ Kiểm tra chất lượng và khuyết tật mối hàn bằng phương pháp siêu âm và phương pháp từ tính.

+ Đo chiều dày lớp sơn và mạ kẽm trên kết cấu thép.

+ Khảo sát vết nứt và độ đồng nhất của bê tông

  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

  • Đo điện trở tiếp đất