11
Th8

Các dự án thí điểm áp dụng BIM tại Việt Nam

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/04/2018 về việc công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Theo Quyết định, có 20 dự án, công trình thí điểm áp dụng BIM trong danh sách đợt này. Các công trình, dự án dự kiến áp dụng BIM ở các khâu như: Lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, hoàn công, quản lý vận hành… Kinh phí thực hiện các công trình, dự án này được lấy từ nguồn vốn: tư nhân; vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; vốn trái phiếu chính phủ…

CDC Đà Nẵng đang thực hiện dự án thí điểm #20 với tư cách là Tư vấn chính về thiết kế & BIM

Quyết định số 362/QĐ-BXD Ngày 02/04/2018