• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 2008

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 2008

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

CỔ PHẦN HÓA

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng – Mã số doanh nghiệp: 0400101080 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2008