• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 2017

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 2017

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Cục Quản lý hoạt động Xây dựng- Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số: BXD 00005903 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng.