• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 1995

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 1995

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

ĐỔI TÊN CÔNG TY

Đổi tên thành Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng QNĐN theo Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 19/01/1995 của UBND tỉnh QNĐNvà được công nhận là doanh nghiệp hạng I theo quyết định số 1457/-QĐ-UB ngày 03/10/1995 của UBND tỉnh QNĐN.