• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 2011

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 2011

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

ISO 9001

Trung tâm chứng nhận Phù hợp – Quacert ra Quyết định số: 13896/QĐ-QUACERT cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008.