• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 1990

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 1990

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

TÁI CƠ CẤU LẦN 1

Đổi tên gọi là viện thiết kế và quy hoạch xây dựng QNĐN theo quyết định số 941/QĐ-UB 10/09/1990 của UBND tỉnh QNĐN, tái cơ cấu lần 1