• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 2002

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 2002

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

TÁI CƠ CẤU LẦN 2

Công ty Tư vấn Xây dựng Đà Nẵng được sáp nhập vào Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng theo Quyết định số24/2002/QĐ-UB ngày 01/03/2002 của UBND TP Đà Nẵng .