• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 1976

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 1976

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

THÀNH LẬP CÔNG TY

Thành lập Viện Thiết Kế Quy Hoạch, thuộc Công ty Xây Dựng Quảng Nam Đà Nẵng.