• SĐT : (+84)236 3783535
  • Email us: cdc@cdcdanang.com
  • Thời gian làm việc : 08:00-17:00

Lịch sử phát triển 2009

  • Trang chủ
  • /
  • Giới thiệu
  • /
  • Lịch sử phát triển 2009

LỊCH SỬ CÔNG TY
COMPANY HISTORY

 

THÀNH LẬP LAS-XD 83

Phòng thí nghiệm LAS-XD83 của Cty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng được công nhận năng lực thực
hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng theo Quyết định số: 18/QĐ-BXD ngày 12/01/2009 của Bộ Xây dựng.
.